Zelf ook denksessies begeleiden?Wil je denksessiebegeleider worden? Zodat je ook zelf samendenksessies
kunt organiseren en begeleiden? Over De Nieuwe GGZ, of over een
willekeurig ander onderwerp?


Opleiding samendenkbegeleiders


Onderdeel van het project is werven van nieuwe samendenksessiebegeleiders (mooi scrabblewoord) ofwel denkkracht coaches. Diverse deelnemers zijn hierover gepeild, en enthousiast geworden. Tot nu toe hebben we al meerdere toezeggingen en interesse van deelnemers aan eerdere denksessies. Vanuit de projectgroep leden zelf is er ook belangstelling om begeleider te worden. We gaan kandidaten zelf actief benaderen. Er heeft al een korte pilot opleiding plaatsgevonden waarin we de concepten en ideeën voor de opleiding hebben getest. Dat ziet er goed uit. de verwachting is dat we begin 2020 de eerste opleiding aan gaan bieden.

De voorbereidingen voor deze opleiding zijn in volle gang. We denken in eerste instantie aan twee varianten: een pakket ter certificering voor a) basisopleiding en b) een gevorderde opleiding. In dit project denken we aan deelnemers voor de basisopleiding aan een opleidingspakket bestaande uit een intakegesprek, twee dagen trainen (te verdelen in dagdelen), begeleiding in de praktijk en deelname aan jaarlijkse terugkomsessies. Ieder jaar wordt met iedere deelnemer geëvalueerd of verlenging van de certificering gewenst en haalbaar is.
 

Meedenken en meedoen
Wil je meedenken? Heb je goeie ideeën? Ideeën die je ook tot uitvoering wilt brengen? Wil je  meedoen en zelf begeleider worden? Laat het ons dan weten! Ieders bijdrage is van waarde. Laten we neurodiversiteit gaan benutten in plaats van er een probleem van te maken.