Samendenken binnen De Nieuwe GGZ


Dit project is door ZonMw gesubsidieerd in het kader van het programma ‘Voor elkaar!’ en loopt tot 15 december 2019.  We werken aan twee doelstellingen:


1. Cliënten en andere geïnteresseerden (familieleden, hulpverleners, bestuurders, beleidsmakers, etc.) laten samendenken over hóe de zorg vanuit ‘het Nieuwe GGZ- gedachtegoed” beter kan. Dit gebeurt met behulp van denksessies, ontwikkeld door Bijzondere Breinen.


2. Het herstel van deelnemende cliënten bevorderen. Uit een eerder pilotpoject is gebleken dan samendenken positieve effecten op de deelnemers heeft: er ontstaat plezier, een gevoel van erkenning, zelfvertrouwen en energie. Deze effecten gaan we nader onderzoeken in dit project.