Samendenken binnen De Nieuwe GGZ


Een door ZonMw gesubsidieerd project in het programma ‘Voor elkaar!’, met een geplande duur van acht maanden.  Binnen deze periode wordt gewerkt aan twee doelstellingen:

1. Cliënten en andere geïnteresseerden (familieleden, hulpverleners, bestuurders, beleidsmakers, etc.) laten samendenken over hóe de zorg vanuit ‘het Nieuwe GGZ- gedachtegoed” beter kan. Dit gebeurt met behulp van denksessies, ontwikkeld door Bijzondere Breinen.

2. Het herstel van deelnemende cliënten bevorderen.

Beide doelstellingen worden gemonitord.