Samendenken binnen De Nieuwe GGZ


Een door ZonMw gesubsidieerd project in het programma ‘Voor elkaar!’, met een geplande duur van acht maanden.  Binnen deze periode wordt gewerkt aan twee doelstellingen:

1. Cliënten en andere geïnteresseerden (familieleden, hulpverleners, bestuurders, beleidsmakers, etc.) laten samendenken over hóe de zorg vanuit ‘het Nieuwe GGZ- gedachtegoed” beter kan. Dit gebeurt met behulp van denksessies, ontwikkeld en uitgevoerd door Bijzondere Breinen.

2. Het “herstel” van deelnemers positief beïnvloeden. Er wordt gekeken naar het effect van samendenken op de deelnemers.

Beide doelstellingen worden gemonitord.