Alle sessies hebben inmiddels plaatsgevonden…. 

Tijd dus om de voorlopige resultaten te delen!  


Eén van de doelstellingen van het project ‘Samendenken binnen De Nieuwe GGZ’ is: Het herstel van deelnemende cliënten bevorderen. 
Hiertoe wordt het effect van het samendenken op de deelnemers geëvalueerd. Prof. Jim van Os (hoogleraar psychiatrie UMC Utrecht) en prof. dr. Jan Smit (Directeur Dienst Onderzoek Afdeling Psychiatrie, GGZ inGeest / VU Medisch Centrum Amsterdam) zijn hierbij betrokken en hebben ons geadviseerd. Qua analyse en rapportage maken we gebruik van de Sensemaker methodiek. Sessies

Update 4 december 2019

De sessies in Leiden (2 x), Amersfoort, Zwolle, Alkmaar, Groningen, Arnhem, Tilburg en Delft zijn inmiddels allemaal afgerond. Projectgroepleden Tom, Bianca en Caroline hebben zelf sessies bijgewoond.
Voorlopige resultaten: thema’s die genoemd zijn

 • gezien, gehoord en erkend willen worden als mens (“ik ben geen Diagnose Behandel Combinatie!”)
 • onderliggende trauma moeten behandeld worden en niet de symptomen
 • de zorg is over-geïnstitutionaliseerd geraakt waardoor de menselijke maat is verdwenen
 • preventie, informatievoorziening en het effectiever gebruiken van het behandelplan
 • voorkomen van onnodige  wachtlijsten
 • door de bomen het bos van het GGZ aanbod weer kunnen zien
 • GGZ instellingen kunnen veel (meer) van elkaar leren
 • iedere GGZ zou een eigen “denktank” moeten hebben die ook voor externe partijen beschikbaar is
 • gebruikers van GGZ zorg moeten hun kracht gaan bundelen
 • 1 vast aanspreekpunt zou wenselijk zijn
 • behandelplan kan veel effectiever en efficiënter worden ingezet


Uit de verschillende groepen komen tot nu toe meerdere ideeën waar deelnemers zelf mee aan de slag kunnen gaan en die direct in praktijk gebracht kunnen worden. Om een tipje van de sluier op te lichten, een paar meer concrete ideeen:  folderpakket bij intake, voorlichting geven op scholen over neurodiversiteit, de cliëntenbond nieuw leven inblazen, een uitzendbureau voor (ex) GGZ cliënten opzetten, een fotoserie maken, vloggen over je persoonlijke leven …. we willen nog niet alles verklappen maar in de eindrapportage na de zomer komen we met een lijst van concrete plannen. 🙂 Overigens wordt er door deelnemers al gewerkt aan sommige uit de samendenksessies voortgekomen ideeën ….


Het effect van samendenken

Er wordt zowel kwantitatief als kwalitatief goed en positief teruggerapporteerd. We zien mensen enthousiast worden omdat er naar ze geluisterd wordt. sommige deelnemers komen verlegen, ingetogen, “met de blik op de schoenen” binnen en lopen trots “met een blik op de horizon” naar buiten. Dan hebben we dus iets moois bereikt!


Enkele quotes van deelnemers:

“…er wordt hier echt naar me geluisterd.”

“Ik loop al jaren met goede ideeën rond maar ik word overal afgewezen.”

“Het was fijn om mee te doen, ik zou graag een vervolg willen…”Opleiding samendenkbegeleiders


Wil je denksessiebegeleider worden?

Zodat je ook zelf samendenksessies 
kunt organiseren en begeleiden?


Lees meer…