Medio juni heeft de helft van alle sessies plaatsgevonden. 

Tijd dus om de eerste resultaten te delen!  


Eén van de doelstellingen van het project ‘Samendenken binnen De Nieuwe GGZ’ is: Het herstel van deelnemende cliënten bevorderen. 
Hiertoe wordt het effect van het samendenken op de deelnemers geëvalueerd. Twee belangrijke personen zijn hierbij betrokken en hebben ons geadviseerd, nl. Prof. Jim van Os (hoogleraar psychiatrie UMC Utrecht) en prof. dr. Jan Smit (Directeur Dienst Onderzoek Afdeling Psychiatrie, GGZ inGeest / VU Medisch Centrum Amsterdam). Qua analyse en rapportage maken we gebruik van de Sensemaker methodiek. 


Ook meedoen aan denksessies? Kijk hier voor data, tijden en locaties!Sessies

Update 2 september 2019

De sessies in Leiden, Amersfoort, Zwolle, Alkmaar, Groningen, Arnhem en Tilburg zijn inmiddels afgerond. Projectgroepleden Tom, Bianca en Caroline hebben zelf sessies bijgewoond. Venlo, Leiden (2e serie) en Amersfoort (2e serie) komen na de zomerperiode aan bod. Ook in Delft gaan we 3 sessies doen.Resultaten


Centrale thema’s die in alle groepen genoemd zijn:

  • gezien, gehoord en erkend willen worden als mens (“ik ben geen Diagnose Behandel Combinatie!”)
  • onderliggende trauma moeten behandeld worden en niet de symptomen
  • de zorg is over-geïnstitutionaliseerd geraakt waardoor de menselijke maat is verdwenen
  • preventie, informatievoorziening en het effectiever gebruiken van het behandelplan
  • voorkomen van onnodige  wachtlijsten
  • door de bomen het bos van het GGZ aanbod weer kunnen zien
  • GGZ instellingen kunnen veel (meer) van elkaar leren
  • gebruikers van GGZ zorg moeten hun kracht gaan bundelen
  • 1 vast aanspreekpunt zou wenselijk zijn
  • behandelplan kan veel effectiever en efficiënter worden ingezet


Uit de verschillende groepen komen tot nu toe meerdere ideeën waar deelnemers zelf mee aan de slag kunnen gaan en die direct in praktijk gebracht kunnen worden. Om een tipje van de sluier op te lichten, een paar meer concrete ideeen:  folderpakket bij intake, voorlichting geven op scholen over neurodiversiteit, de cliëntenbond nieuw leven inblazen, een uitzendbureau voor (ex) GGZ cliënten opzetten, een fotoserie maken, vloggen over je persoonlijke leven …. we willen nog niet alles verklappen maar in de eindrapportage na de zomer komen we met een lijst van concrete plannen. 🙂 Overigens wordt er door deelnemers al gewerkt aan sommige uit de samendenksessies voortgekomen ideeën ….


Het effect van samendenken

Er wordt zowel kwantitatief als kwalitatief goed en positief teruggerapporteerd. We zien mensen enthousiast worden omdat er naar ze geluisterd wordt. Mensen komen verlegen, ingetogen, “met de blik op de schoenen” binnen en lopen trots “met een blik op de horizon” naar buiten.


Enkele quotes van deelnemers:

“…er wordt hier echt naar me geluisterd.”

“Ik loop al jaren met goede ideeën rond maar ik word overal afgewezen.”

“Het was fijn om mee te doen, ik zou graag een vervolg willen…”Opleiding samendenkbegeleiders


Wil je denksessiebegeleider worden?

Zodat je ook zelf samendenksessies 
kunt organiseren en begeleiden?


Lees meer…