De samendenksessies

In 8 verschillende steden, verspreid over het hele land, zijn tot nu toe al 21 denksessies geweest. Telkens in een serie van 3 samendenksessies van 2 uur per keer. Als je je aanmeldt, doe je dat in principe voor 3 achtereenvolgende bijeenkomsten, waarin wordt toegewerkt naar concrete acties en plannen. Maar ook als je slechts 1 bijeenkomst aanwezig kunt zijn nodigen we je uit om mee te doen en je op te geven omdat ieders bijdrage van waarde is! Na de zomerperiode organiseren we weer sessies in Leiden, Venlo en Delft. Hou de website in de gaten en meld je aan…


Delft
Herstel Academie GGZ Delfland, Buitenhofdreef 274 2625 RE Delft
Zaterdag 21 en 28 september en zaterdag 12 oktober 2019
Aanvang 13:30 uur

Leiden : informatie volgt